2 + 2 = 5

หนังสั้นสะท้อนสังคมไทย เกี่ยวกับการปลูกฝังความเชื่อ สำคัญกว่าความรู้