Archive for 12 ตุลาคม 2011

iWood Laptop สำหรับเด็ก

หน้าตาเหมือน MacBook เปิดมาเป็นกระดานดำพร้อมชอล์ก ไว้ขีดเขียนเล่น (Source)

ซื้อโต๊ะได้พิมพ์เขียวดิจิตอล

บนโต๊ะจะมีแผ่นโลหะแกะด้วย laser เป็น QR Code ถ้าโต๊ะตัวนี้พัง หรือผ่านไป 30 ปีหาซื้อไม่ได้อีกแล้ว เราสามารถใช้มือถือถ่ายเพื่อโหลดพิมพ์เขียวให้ร้านทำเหมือนตัวนี้ หรือซ่อมเฉพาะส่วนให้ได้ (Source)

ใช้ DTAC อย่าแปลกใจเมื่อถูก SMS กินตังค์ของ INN News

เพราะคนที่เดือดร้อนจาก SMS ดูดตังค์ แล้วพยายามยกเลิกเท่าไหร่ เจ้าหน้าที่ก็ไม่พยายามยกเลิกให้ จึงมีการสืบแล้วพบว่าผู้บริหารเป็นคนเดียวกันนั่นเอง เนื้อหาอยู่ตั้งแต่ความเห็นที่ 4 เป็นต้นไป (More …)

ล็อคล้อกันขโมยจักรยาน

ล็อคล้อมันก็เลยเอาที่เหลือไป

Go to Top