เกมรวมเหล่าฮีโร่ Gundam, Ultraman และ Kamen Rider โดยภาค 3DS จะแถมเกมภาคที่เคยลง Famicom ให้ด้วย ส่วน PSP แถม Theme หน้าจอให้ (More …)