อย่าเลี้ยงนกแก้วไว้ในห้องนอน 

เพราะมันจะเลียนเสียงแบบนี้