2x3D ระบบ 3D ที่ทำให้คนดู 3D และ 2D ร่วมจอเดียวกันได้

โดยภาพที่แสดงให้เห็นด้วยตาเปล่า (2D) คือภาพตาซ้ายข้างเดียว แต่ภาพตาขวาจะถูกซ่อนไว้ ต้องสวมแว่น Polarize ถึงจะมองเห็นภาพครบทั้งซ้ายและขวา