3D Printer ยักษ์ ปริ๊นท์บ้านจริงได้ทั้งหลัง

บริษัทก่อสร้างที่จีนโชว์การสร้างบ้านจริงๆด้วย 3D Printer ขนาดยักษ์ ใช้หัวพ่นปูนซีเมนต์พ่นขึ้นรูป สามารถสร้างบ้านได้ 10 หลังด้วยเวลาแค่ 24 ชั่วโมง (บ้านแบบพื้นๆ 1 ห้องต่อหลัง) ต้นทุนประมาณ $5,000 การสร้างบ้านแบบนี้ทั้งเร็ว ประหยัดแรงงาน ไร้ฝุ่น การันตีรายละเอียดของงานได้เพราะเกิดจากเครื่องจักร ในอนาคตคาดว่าออกแบบบ้านงามๆด้วยคอมพิวเตอร์แล้วสั่งพิมพ์ได้สบายๆ (Source)