ภาพ Art Dragon Quest 25th Anniversary

ไม่มีอะไร เห็นว่าสวยดี (Source)