“Batman ลูกของ Superman” โดนตัดสินจำคุกแล้ว

ชายชาวสิงคโปร์คนนี้เคยดังมากๆบนโลก Internet เมื่อหลายปีมาแล้ว เพราะมีชื่อในบัตรประชาชนว่า “Batman bin Suparman” แปลเป็นไทยว่า “Batman บุตรของ Superman” ตอนนี้โดนตัดสินจำคุก 2 ปี 9 เดือน ข้อหาขโมยบัตร ATM พี่ชายไปกดเงิน,ทุบออฟฟิศแห่งหนึ่งเข้าไปลักทรัพย์ และเสพเฮโรอีน (Source)