เป็นการ์ตูนแนว Propaganda ให้เชิดชูผู้นำและเกลียดอเมริกา (More …)