Arts

เนรมิตนางเงือกบนโลโก้ Starbucks ให้อยู่ในอิริยาบถใหม่ๆ

ผลงานของ Soo Min Kim ศิลปินชาวเกาหลี เข้าไปชมได้ <ที่นี่>

ม้ามังกรจักรกล สูง 40 ฟุต พ่นไฟและควันได้

โปรเจ็คนี้ชื่อว่า Long Ma Jing Shen หรือ The Spirit of the Horse Dragon ผลงานของชาวฝรั่งเศสกลุ่ม La Machine สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 50 ปีฝรั่งเศสและจีน ต้องใช้ผู้ควบคุมส่วนต่างๆ หลายคนเลย สามารถหายใจเป็นควัน และพ่นไฟได้จริง (เพิ่มเติม…)

แต่งรถตัวเองเป็นธีม Disney

ท่าทางจะชอบ Disney จริงๆ

เอาภาพที่เคยวาดสมัยเด็ก มาลงสีใหม่ตอนโต

เลยออกมาเป็นภาพศิลปะงามๆ เหล่านี้ (เพิ่มเติม…)

ทำลังไม้ไถลวิ่งกับร่องรถประจำทางบนถนน

ไอเดียบรรเจิด ใช้บรรทุกของก็ช่วยได้เยอะ (Source)

Go to Top