Arts

ตัดกระดาษเป็นรูป รายละเอียดขั้นเทพ

ผลงานของ Maude White ชาว New York (เพิ่มเติม…)

ภาพเหล่า Superheroes และ Star Wars ในยุค Renaissance

ผลงานภาพถ่ายของศิลปิน Sacha Goldberger เนรมิตภาพเหล่าตัวละครดังในชุดเสื้อผ้ายุคศตวรรษที่ 16 (เพิ่มเติม…)

เนรมิตนางเงือกบนโลโก้ Starbucks ให้อยู่ในอิริยาบถใหม่ๆ

ผลงานของ Soo Min Kim ศิลปินชาวเกาหลี เข้าไปชมได้ <ที่นี่>

ม้ามังกรจักรกล สูง 40 ฟุต พ่นไฟและควันได้

โปรเจ็คนี้ชื่อว่า Long Ma Jing Shen หรือ The Spirit of the Horse Dragon ผลงานของชาวฝรั่งเศสกลุ่ม La Machine สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 50 ปีฝรั่งเศสและจีน ต้องใช้ผู้ควบคุมส่วนต่างๆ หลายคนเลย สามารถหายใจเป็นควัน และพ่นไฟได้จริง (เพิ่มเติม…)

แต่งรถตัวเองเป็นธีม Disney

ท่าทางจะชอบ Disney จริงๆ

Go to Top