โชว์ซากศพสัตว์ที่ Cologne zoo

จัดเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์สัตว์ แต่สัตว์ที่นำมาโชว์จะเป็นสัตว์ที่ถูกลอกผิวหนังด้านนอกออกให้เนื้อเยื่อและเครื่องใน เพื่อการเรียนรู้ Anatomy โดยจะมีโชว์ทั้งหมด 20 ชนิด เป็นผลงานของ Gunther von Hagens นักกายวิภาคศาสตร์ ชาวเยอรมัน สัตว์ที่นำมาโชว์ใช้วิธีแบบ Plastination (การเก็บรักษาเนื้อเยื่อทางชีวภาพโดยวิธีกำซาบด้วยสารพลาสติก)

มุมความรู้: การเก็บรักษาเนื้อเยื่อทางชีวภาพโดยวิธีกำซาบด้วยสารพลาสติก (plastination) ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาโดย Dr. Gunther von Hagens จากมหาวิทยาลัยโฮเดลเบอร์ก ประเทศเยอรมันนี สำหรับเก็บรักษาเนื้อเยื่อทางชีวภาพไม่ให้เน่าและมีลักษณะเหมือนธรรมชาติ โดยมีหลักการว่าน้ำและไขมัน ในเนื้อเยื่อจะถูกแทนที่ด้วยโพลิเมอร์ โดยการใช้ขั้นตอนการทำให้เป็นสูญญากาศ สารพลาสติก เช่น ซิลิโคน อีพ็อกซี่เรซิน หรือโพลีเอสเทอร์เรซิน ก็จะกำซาบเข้าสู่เนื้อเยื่อ คุณสมบัติของเนื้อเยื่อที่กำซาบด้วยสารพลาสติกที่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของโพลิเมอร์ที่ใช้ เช่น อาจมีความยืดหยุ่นได้ หรือแข็ง และขุ่นหรือโปร่งใส เนื้อเยื่อที่ผ่านขั้นตอนการเก็บรักษาโดยการกำซาบด้วยสารพลาสติก แล้วจะมีลักษณะแห้ง ไม่มีกลิ่น คงทนถาวร เก็บรักษาไว้ได้นาน และสามารถจับต้องได้อย่างใกล้ชิด

(Source)