พาสุนัขไปตัดขน ได้เพิ่มมาอีกตัว

เรียงขนที่ตัดออกมาเป็นสุนัขเจ้าของขน