โครงการส่งอึสุนัขคืนเจ้าของ

เมือง Brunete ใน Spain มีมาตรการจัดการกับความมักง่ายของเจ้าของสุนัขที่ชอบปล่อยให้มันอึเรี่ยราดตามถนน มีการทำ Viral ปล่อยออกมาให้คนเห็นแล้วเกรงกลัว ละเลิกการกระทำมักง่ายนี้เสีย