การกลับมาของ Double Dragon Neon

พัฒนาโดย WayForward เปิดให้โหลดวันที่ 11 กันยายนนี้สำหรับ PS3 ราคา $9.99 และวันที่ 12 กันยายนนี้สำหรับ Xbox 360 ราคา 800 MS Point (Source)