ใช้ DTAC อย่าแปลกใจเมื่อถูก SMS กินตังค์ของ INN News

เพราะคนที่เดือดร้อนจาก SMS ดูดตังค์ แล้วพยายามยกเลิกเท่าไหร่ เจ้าหน้าที่ก็ไม่พยายามยกเลิกให้ จึงมีการสืบแล้วพบว่าผู้บริหารเป็นคนเดียวกันนั่นเอง เนื้อหาอยู่ตั้งแต่ความเห็นที่ 4 เป็นต้นไป (More …)