ติงนักเล่าข่าวช่วงวิกฤติแผ่นดินไหวญี่ปุ่น มั่วเพียบ ทำเยาวชนสับสน

ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยห่วง พิธีกร นักเล่าข่าว พูด-เขียนภาษาญี่ปุ่นทับศัพท์ในช่วงวิกฤติสึนามิถล่มญี่ปุ่นไปคนละทิศคนละทาง เช่น มิ-ยา-งิ, โอ-ซา-กะ กระทั่งคำว่า กัมมันตรังสี กับ กัมมันตภาพรังสี หวั่นทำเยาวชนสับสนออกเสียงอย่างไรกันแน่ แนะหาคำตรงกลางพูดและเขียนให้เหมือนกัน…

ต้องยอมรับว่ากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อหลายแขนงโดยเฉพาะทีวีแทบทุกช่องต่างเน้นแข่งขันความเร็วในการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวในมิติต่างๆ ต่อเหตุการณ์ “สึนามิ” ถล่มประเทศญี่ปุ่นจนแทบจะราพณาสูรมากมาย จนละเลยบางสิ่งบางอย่างไป เพราะหากสังเกตให้ดีๆ คำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นพิธีกร นักข่าวหลายช่อง หรือกระทั่งแม้แต่ผู้สื่อข่าวทีวีช่องเดียวกันเองยังเรียก และออกเสียงไม่เหมือนกัน

เรื่องนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ‪ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภท‪วรรณศิลป์ สาขา‪ภาษาไทย ออกมาแสดงความเป็นห่วงผ่านไทยรัฐออนไลน์กรณีสื่อทีวี วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ออกเสียงทับศัพท์ผิดมากมาย อย่าง มิ-ยา-งิ กับ มิ-ยา-หงิ หรือ โอ-ซา-กะ กับ โอ-ซา-ก้า กระทั่งคำว่า กัมมันตรังสี กับ กัมมันตภาพรังสี โดยเฉพาะกับการออกเสียงทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในขณะนี้

“ถามว่าเป็นห่วงไหม ยอมรับว่าเป็นห่วงมาก เพราะหากวันนี้สังเกตดีๆ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ข่าวสึนามิพัดเข้าประเทศญี่ปุ่น เนื้อหาข่าวทุกวันนี้ที่มีคำทับศัพท์เต็มไปหมด สื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับก็เขียนไม่เหมือนกัน กระทั่ง พิธีกร นักเล่าข่าว ทีวีวิทยุ หลายช่องแม้แต่คนในช่องเดียวกันเองก็ต่างพูด และออกเสียงคำเหล่านี้ไม่เหมือนกันทำให้เด็กๆ ที่ติดตามข่าวสารสับสน อย่างคำว่า มิ-ยา-งิ นักข่าวบางคนก็ออกเสียงว่า มิ-ยา-หงิ, ฟุ-กุ-ชิ-มา บางคนก็ออกเสียง ฟู-กุ-ชิ-มะ, จักรพรรดิ อา-กิ-ฮิ-โต หลายครั้งก็ออกเสียง อา-กิ-ฮิ-โต้, นา-โอ-โตะ-คัง หลายช่อง หลายสื่อก็ออกเสียง นา-โอ-โตะ-คัน เมืองนา-โก-ยา บางแห่งก็ออกเสียงเมือง นา-โง-ยา, โรงงานไฟฟ้า โอ-นา-กา-วา หรือ โอ-นา-งา-วา พูด 2 ครั้งก็เหมือนกันซะที”

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาไทยแนะนำว่า แท้จริงแล้ว หากต้องเขียนตามเจ้าของภาษานั้นจะไม่มีวรรณยุกต์ ซึ่งเมื่อเป็นภาษาไทยแล้วจะเขียนว่า “งิ” มิ-ยา-งิ หรือ มิ-ยา-หงิ ก็คงไม่ผิด แต่เวลาออกเสียง หากเขียน “งิ” ก็ต้องออก “งิ” แต่เขียน “งิ” แต่ออกเสียง “หงิ” ไปด้วย หรืออย่างคำว่า “ซูบารุ” บางคนก็ออกเสียง “หรุ” กันความสับสนของคนส่วนใหญ่ ดังนั้นคำทับศัพท์เหล่านี้สื่อทุกๆ แขนงควรจะตกลงกันให้การเขียน และออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน”

“อย่างล่าสุดพิธีกรบางช่องใช้คำว่า “กัมมันตภาพรังสี” กับ “กัมมันตรังสี” แตกต่างกัน ซึ่งจริงๆ แล้วควรจะออกเสียงว่า “กัม-มัน-ตะ-ภาพ-รัง-สี” ให้ชื่อมันเต็มคำมากกว่า เพราะความหมายของคำว่า “กัมมันตภาพรังสี” (แปลมาจาก Radioactivity) เป็นคำนามหมายถึงการเสื่อมสลายโดยตัวเองของนิวเคลียสของอะตอมที่ไม่เสถียรเป็นผลให้ได้อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมา ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้นมาก และมีพลังงานสูงทั้งหมดนี้พุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงมากในบางกรณีอาจมีพลังงานแสงเกิดตามมาด้วยเช่น การเสื่อมสลายของนิวเคลียสของธาตุเรเดียมไปเป็นธาตุเรดอนไช”

(Source)