“กาชาปองถังขยะ”

แม้แต่ถังขยะก็ทำกาชาปองขายได้ หมุนครั้งละ 200 เยน (Source)