ญี่ปุ่นจะสร้างกล่องกันพลายักษ์?!?

โตเกียวมีหุ่น Gundam ยักษ์ แต่ Osaka กำลังจะมีกล่อง Gundam ยักษ์ (Source)