จับ 2 สาวกลัวผีมานั่งเล่น Project Zero 2 Wii 6 นาที

พวกเธอกลัวผี ทั้งๆที่สามารถฆ่าเสือได้ด้วยมือเปล่า 😀