เด็กไปโรงเรียนโดยการจับใส่ถุงพลาสติกลากลุยน้ำ

ทางตอนเหนือของเวียดนาม เด็กนักเรียนต้องเดินทางผ่านแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเพื่อไปเรียนหนังสือ ไม่มีสะพานข้าม ต้องใช้วิธีจับเด็กใส่ถุงแล้วลุยข้ามไป เพื่อให้เด็กๆตัวไม่เปียก