เปิดตัวหนังไรเดอร์ใหม่ Heisei Rider vs. Showa Rider (2014)

Toei เปิดเว็บเปิดตัวหนังไรเดอร์ใหม่ปีหน้า Heisei Rider vs. Showa Rider: Kamen Rider War feat. Super Sentai (Official Site)