2 ตายาย ไม่ยอมให้รัฐทุบที่ ยอมปล่อยให้บ้านตั้งกลางถนน

นายหลู เป่าเกิน ชายวัยสูงอายุ และภรรยา จากเมืองเหวินหลิง มณฑลเจ้อเจียง ปฏิเสธเซ็นสัญญาขายบ้าน และไม่ยินยอมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทุบทำลาย เพื่อสร้างถนนตัดผ่านเมือง ปัจจุบันมีการก่อสร้างและทุบทำลายบ้านเรือนในละแวกเดียวกันทั้งหมดแล้ว ส่วนถนนเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีบ้านของคุณตาคุณยายคู่ดังกล่าวตั้งตระหง่านอยู่กลางทาง (Source)