เผยโฉมไรเดอร์ภาคใหม่ Kamen Rider Gaimu

ไรเดอร์ตัวใหม่นี้จะอ้างอิงจากผลไม้ชนิดต่างๆ (Source)