เอาขา “กบ” มาโรยเกลือ

แล้วมันจะดิ้นได้ราวกับมีชีวิตอยู่เลย ใจไม่แข็งอย่าดู