ใช้ LEGO ทำขาเทียมให้เต่า

พบเต่าถูกทิ้งอยู่ ไม่มีขาหน้า ก็เลยจับมาทำขาเทียมให้มัน (Source)