LG เปิดตัว 3D World Store บน Smart TV

เปิดให้บริการแล้ว! ให้คุณสามารถเข้าไปซื้อหนังหรือคลิป 3D ผ่าน Smart TV ของ LG ได้เลย สำหรับ TV ที่ซื้อในปี 2012 นี้จะมี App นี้ติดตั้งมาให้เลย แต่สำหรับ TV ปี 2011 ให้เข้าไปโหลด 3D World Store App มาติดตั้งกันเอง (Source)