เปิดให้บริการแล้ว! ให้คุณสามารถเข้าไปซื้อหนังหรือคลิป 3D ผ่าน Smart TV ของ LG ได้เลย สำหรับ TV ที่ซื้อในปี 2012 นี้จะมี App นี้ติดตั้งมาให้เลย แต่สำหรับ TV ปี 2011 ให้เข้าไปโหลด 3D World Store App มาติดตั้งกันเอง (Source)