Lytro Camera พร้อมขายจริงแล้ว

กล้องเจ้าของวลีดัง “ถ่ายก่อนโฟกัสทีหลัง” ที่เคยเปิดตัวไปเมื่อกลางปีที่แล้ว <ที่นี่> ตอนนี้เปิดตัวหน้าตาสินค้าจริง โดยจะวางขายรุ่น 8GB ราคา $399 และรุ่น 16GB $499 ของพร้อมส่งถึงมือลูกค้าต้นปี 2012

(Source)