ชิงช้าสวรรค์พลังมนุษย์

ชิงช้าสวรรค์ในเมืองๆหนึ่งที่อินเดีย ไม่มีกลไก เลยต้องมีคนนั่งทุกกระเช้าเท่าๆกัน และใช้คนขึ้นไปโหนให้มันหมุนลงมาเรื่อยๆ

(Source)