McDonald ที่จีนมีเมนู หมูนักเก็ต

ชื่ออังกฤษคือ Spicy Pork McBites ชิ้นเล็กขนาดประมาณ “ไก่ป๊อป” ใน KFC บ้านเรา แปลกตรงที่มันเป็นหมู ปกติเห็นแต่ไก่

(Source)