นวัตกรรมแว้นซ์ไทย มอเตอร์ไซด์ลุยน้ำท่วม

หิ้วสาวสก้อยได้ทีละเป็นโหล