Magnetic Polish ยาทาเล็บผงแม่เหล็ก

ยาทาเล็บผสมผงแม่เหล็ก เมื่อทาเสร็จแล้ว ก่อนที่จะแห้ง ให้เอาฝาขวด (จะมีแผ่นแม่เหล็กอยู่) มาจ่อใกล้ๆ เล็บ ผงแม่เหล็กจะเกิดการเรียงตัวกลายเป็นลวดลายสวยงาม (Source)