ภาพถ่าย Wii mini ตัวเป็นๆ

ขายเฉพาะใน Canada $99 เล่น gamecube ไม่ได้, ต่อ net ไม่ได้, ไม่มีช่อง SD Card และช่อง USB เหลือช่องเดียว นอกนั้นอุปกรณ์พื้นฐานแถมมาครบปกติ ไว้สำหรับเล่นเกม 1,400 เกมในตลาด

(Source)