เปิดตัวอนิเมใหม่ Pokemon The Origin

ย้อนกลับมาสู่ภาคแรก โดยเนื้อเรื่องจะอ้างอิงให้เหมือนในเกม ฉายวันที่ 2 ตุลาคม เป็นตอนพิเศษตอนเดียว