เปิดตัว Pokemon X & Y 3DS

ภาคใหม่ลง 3DS เป็น 3D ทั้งหมด ขายพร้อมกันทั่วโลกเดือนตุลาคม 2556 นี้