วันหยุดทำการไปรษณีย์ไทย ช่วงอาสาฬหบูชา 2559

ถ่ายจากที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย วันเสาร์ที่ 16 ก.ค. สรุปพุธไม่หยุดเหมือนตารางที่เคยแชร์กันบนเน็ทนะครับ