ภาพหลุดเครื่อง PS3 โมเดลใหม่

โดยจะออกขายทั้งหมด 3 รุ่นคือ 16GB, 250GB, 500GB

(Source)