เปิดตัว Resident Evil: Revelations Unveil Edition (PS3,Xbox 360,Wii U,PC)

US Version ขาย 21 พฤษภาคม, JP Version ขาย 23 พฤษภาคม และ EU Version ขาย 24 พฤษภาคม โดยจะเพิ่มศัตรูใหม่,ระดับความยากใหม่,อาวุธและ Skill ใหม่ๆ ใน Raid Mode