ควายไทยใจบุญ กรูจะให้ตังค์ขอทานใครจะทำไม

การรณรงค์เลิกให้เงินขอทานมีมานานจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงต่างๆ แต่ใช้ไม่ได้ผลกับประเทศที่นิยมทำบุญด้วยเงิน การหากินกับคนใจบุญมากมาย (More …)