ทำลังไม้ไถลวิ่งกับร่องรถประจำทางบนถนน

ไอเดียบรรเจิด ใช้บรรทุกของก็ช่วยได้เยอะ (Source)