ช่วยนกนางนวลที่คอห้อยอยู่บนสายไฟฟ้า

จนปัญญาจะช่วยตัวเอง