ไอศกรีม Sonic the Hedgehog ในตำนาน

ล่าสุดในงาน RTX2016 มีคนคอสเป็นไอศกรีมโซนิคในตำนานนี้ด้วย (ชื่อดังในแง่หน้าเละทุกไม้)

(Source)