Music Video ตัวแรกของโลกที่เป็น Stereogram 3D

เป็นเพลง Black is Good ของวง Young Rival ใครมองเป็นแล้วก็สบายครับ ใครยังมองไม่เป็น ต้นคลิปก็จะมีสอน หรือถ้ายังไม่เป็นอีก ให้ไปศึกษา <ที่นี่>