นาฬิกา Sudoku

วิธีการอ่านเวลาก็ไม่ยาก เพราะแต่ละตารางจะเว้นไว้แค่ช่องเดียวให้เดาตัวเลข

(Source)