มาริโอลูกปัดแบบ Stop Motion

ดำเนินเรื่องเยี่ยม แจ่มสุดในบรรดา Mario Stop Motion ที่เคยเห็น