“คำ ผกา” ชำแหละปัญหา “แม่ชีทศพร” คนไทยพัฒนาไม่ได้ถ้ายังไปกราบแม่ชี 

แต่ก่อนที่ “แม่ชีทศพร” จะตกเป็นประเด็นข่าวของ “สรยุทธ” แม่ชีทศพร เคยถูก “ลักขณา ปัณวิชัย” หรือ “คำ ผกา ” ตั้งข้อสังเกตในคำสอนเรื่องการแก้กรรมของแม่ชีดังมาก่อนแล้ว ในรายการคิดเล่นเห็นต่าง กับ คำผกา ซึ่ง “คำ ผกา” ดำเนินรายการร่วมกับ “อรรถ บุนนาค” ทาง VoiceTV โดยได้ตั้งข้อสังเกตถึงการมองเรื่องบาปบุญว่า “เรื่องของน้ำหนักบาปน้ำหนักบุญ มันเป็นเรื่องของโลกที่มีการชั่งตวงวัดกันแล้ว (More …)