Posts tagged camera

วีดีโอโฆษณากล้อง GoPro กับภารกิจช่วยชีวิตลูกแมว

อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพมุมมอง 3rd Person

ขาตั้งกล้องสำหรับพวกกล้อง GoPro จากแต่ก่อนได้แต่ถ่ายวีดีโอที่ไม่มีตัวเองในวีดีโอ คราวนี้คุณจะได้เป็นพระเอกล่ะ ตอนนี้กำลังระดมเงินอยู่ใน KickStarter

“Tiger Cam 3D” กล้อง Video 3D Microscope

เป็นโปรเจค Kickstarter โดยราคาเริ่มต้นที่จะทำให้คุณได้เจ้าเครื่องนี้ไปใช้คือ $99 ถ้าระดมทุนได้ถึง $320,000 จะเพิ่มช่อง SD Card สำหรับ save รูปลงไปที่ตัวกล้องให้ด้วย (More …)

เปิดตัว GoPro Hero 3

กล้องสำหรับจับภาพเคลื่อนไหวเร็วๆ อย่างการเล่นกีฬา (More …)

Samsung เปิดตัว Galaxy Camera

กล้องถ่ายรูปที่มีสเปคเหมือน Samsung Galaxy S III แต่ใส่เลนส์ซูม Optical 21x ลงไป (More …)

Go to Top