Posts tagged motorcycle

สุดยอด side car

เผลอหลับบนมอเตอร์ไซด์

ขับมอเตอร์ไซด์กินลม

like a boss

มอเตอร์ไซด์คนแคระ

ผู้ใหญ่เข้มงวด หรือว่าเด็กขี้เกียจ?

ภาพนี้เขียนข่าวได้ 2 แบบ แล้วแต่อยากให้ออกมามุมไหน เช่น สังคมจีนเข้มงวดกับลูก หรือ เด็กมันขี้เกียจเลยต้องมาเร่งทำการบ้านตอนไปโรงเรียน

Go to Top