Pokemon วิ่งพล่านทั่วเมืองท่ามกลางแผ่นดินไหว 

Metro Newspaper หนังสือพิมพ์แจกฟรีในอังกฤษ ถูก Nintendo เหมาโฆษณาทั้งเล่มในฉบับที่มีข่าว Top Hit อย่างแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น โดยใส่ภาพเหล่า Pokemon วิ่งไปมาทั่วเมือง London และจั่วหัวว่า “Pokemon มาถึงอังกฤษแล้ว” เพื่อโปรโมทการมาของภาค Pokemon ภาค Black & White ถ้าดูเผินๆ นึกว่าวิ่งไปมาในญี่ปุ่น (More …)