Posts tagged one piece

Trailer เปิดตัวเกม One Piece: Ultimate World R 3DS

ภาคนี้ Online 4 คนช่วยกันได้

เปิดตัวเกม One Piece: Unlimited World Red 3DS

(คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย) ซีรีย์ One Piece: Unlimited ชื่อดัง ที่ออกมาแล้ว 3 ภาคบน Wii ตอนนี้กลับมาภาคใหม่บน 3DS แล้ว และบริเวณมุมซ้ายล่างของแสกนนี้บอกด้วยว่า One Piece: Romance Dawn PSP จะพอร์ทมาลง 3DS ด้วย

เปิดตัว One Piece Musou 2

คราวนี้ลงทั้ง PS3 & PS Vita

เจ้าหญิงชิราโฮชิขนาดเท่าของจริงโชว์ที่โอไดบะ

มีการจัดงาน “Shirahoshi Mermaid Park” ที่โอไดบะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม – 2 กันยายน ค่าผ่านประตูท่านละ 1,500 เยน ถ้าเด็กนักเรียนก็ 1,300 เยน (More …)

เปิดตัว One Piece Romance Dawn PSP

Go to Top