รถแท็กซี่ไทยมิเตอร์ติดเทอร์โบ

Taxi ทะเบียน “ทศ 7115” สีชมพู คนถ่ายพยายามเล็งถ่ายเลขมิเตอร์เพื่อไม่ให้คนขับจับได้